Juridisch advies

Het is belangrijk om eerst enkele adviezen in te winnen alvorens een verkoop- of een huurovereenkomst te tekenen. nze vastgoedmakelaars zijn opgeleid om al uw vragen te beantwoorden en om uw belangen te verdedigen.

Het is essntieel om elke verkoopovereenkomst op een professionele manier voor te bereiden vermits dit een document is dat bindend is tussen de partijen. Het ontwerp wordt steeds eerst voorgelegd aan de betrokken partijen alsook aan de respectievelijke notarissen. De akte herneemt immers de voorwaarden en bepalingen die in de verkoopovereenkomst werden gestipuleerd.

Een verkoopovereenkomst is bindend tussen de partijen. Het komt er dus op aan om heel gedetailleerd en precies alles te vermelden om achteraf geen schadelijke gevolgen te hebben. Wij denken hier bv. aan de verkoop van een onroerend goed met een stedenbouwkundige overtreding die door de kopers ontdekt werd nà de ondertekening van de verkoopovereenkomst, aan de ondertekening van een overeenkomst zonder opschortende voorwaarden van het verkrijgen van een lening, of de weigering van één van de partijen om de akte te laten verlijden... Er zijn meerdere situaties die in de verkoopovereenkomst moeten voorzien worden om problemen achteraf te voorkomen!

De nieuwe richtlijnen ivm urbanisatie en de fiscale aspecten mbt onroerende goederen maken dat er ook nieuwe wetten en rechtspraak te volgen zijn. Denk maar aan de registratierechten, de verschillende premies en subsidies die verschillend zijn per regio, aan de specifieke voorschriften in Vlaanderen en Brussel met betrekking tot bodemvervuiling en/of sanering. Aan de regionale maatregelen ivm brandveiligheid en de elektrische keuring...

De huurwetgeving is ook continu aan aanpassingen onderhevig. Zo kunnen bepaalde clausules die niet opgenomen worden in het contract maken dat een overeenkomst nietig is met alle mogelijke gevolgen nadien.

Omdat de gevolgen van uw vastgoedtransacties heel belangrijk zijn, is het absoluut noodzakelijk om gedegen advies in te winnen. Crescendimmo beantwoordt aan uw noden.

Klik hier voor juridische inormatie

 
Nieuw vastgoed aanbod